2018

15 marca w Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes TPZB Tomasz Wiśniewski. Na przewodniczącą zebrania uczestnicy wybrali Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum. Przyjęto porządek Zebrania, wybrano skład Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną. Prezes TPZB przedstawił sprawozdanie za okres działalności Zarządu od 31 maraca 2017 r. do 15 marca 2018 r.

2017

24 stycznia odbyła się uroczystość przekazania Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Błońskiej przez burmistrza Błonia Zenona Reszkę i dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego Andrzeja Trzcińskiego pomieszczenia biurowego w budynku liceum. Symboliczne klucze do lokalu oraz list gratulacyjny z rąk burmistrza odebrał prezes Towarzystwa Tomasz Wiśniewski.

KOMUNIKATY

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej, za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza, organizuje wycieczkę autokarową na "Białe noce" do St. Petersburga i Rygi (6 dni) w terminie 22-27.07.2018 roku. Koszt wycieczki 2.200 zł/os (grupa min. 40 osób). Cena obejmuje transport komfortowym autokarem, 5 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), 5 śniadań i 5 obiadokolacji, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę pilota, pośrednictwo wizowe, wizę do Federacji Rosyjskiej.