Walne Zebranie

Walne Zebranie członków

Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej

I Część

Zarząd TPZB serdecznie zaprasza na Walne Zebranie członków TPZB, które odbędzie się w dniu 30.03.2017 (czwartek) o godz. 17:30 w Centrum Kultury w Sali Konferencyjnej – pierwszy termin.

Drugi termin: 17:45

Porządek obrad Walnego Zebrania członków TPZB:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 4. Przyjęcia porządku obrad.
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu TPZB za okres od marca 2016 r. do marca 2017 r. oraz przedstawienie planów na najbliższy rok działalności TPZB.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu TPZB.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu TPZB.
 9. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium dla Zarządu TPZB.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

II Część

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej

zaprasza na gawędę

O majątkach ziemskich w pobliżu Błonia

o których opowiedzą

Jerzy Oziemski i Bohdan Kubicki

Prowadzenie spotkania – Roman Nowoszewski