Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/

27 lutego 2017 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej podpisało umowę o współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy Biblioteką Główną Województwa Mazowieckiego, której założeniem jest współtworzenie "Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej". 
Głównym celem jest utworzenie i rozbudowywanie w ramach MBC Cyfrowych kolekcji zawierających dziedzictwo kulturowe regionu, narodowe, europejskie i światowe dziedzictwo kulturowe zgromadzone w regionie, piśmiennictwo naukowe, materiały edukacyjne i dydaktyczne oraz inne. Udostępnianie cyfrowego zasobu w Internecie, scalanie na wspólnej platformie zasobu cyfrowego kopii oryginalnych zbiorów rozproszonych w regionie, budowa warsztatu badawczego opartego o narzędzia elektroniczne i ochrona zbiorów poprzez ograniczenie konieczności sięgania do oryginałów.
Współtworzenie tej biblioteki jest pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.