2018

15 marca w Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes TPZB Tomasz Wiśniewski. Na przewodniczącą zebrania uczestnicy wybrali Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum. Przyjęto porządek Zebrania, wybrano skład Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną. Prezes TPZB przedstawił sprawozdanie za okres działalności Zarządu od 31 maraca 2017 r. do 15 marca 2018 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Regina Laskowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za w/w okres . W głosowaniu zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie prezesa Zarządu i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał absolutorium za ubiegły okres działalności. W dyskusji zabrał m.in. głos Zenon Reszka jako członek TPZB oraz burmistrz miasta i gminy Błonie podkreślając bogate kalendarium zdarzeń w okresie sprawozdawczym, w tym wydanie książki Jerzego Andrzeja Pawlaka na stulecie klubu Błonianka, dużą ilość potrzebnych i ciekawych imprez okolicznościowych, krajoznawczych oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych. Prezes TPZB Tomasz Wiśniewski przedstawił plan działalności Towarzystwa na 2018 rok, w tym ważne dla członków i miejscowej społczności wydarzenie związane z uroczystrością 45. rocznicy istnienia TPZB. Wśród planów wydawniczych poinformował o przygotowywanym przez Jerzego Bezpałko II wydaniu książki o 50-letniej historii Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w związku z wyczerpaniem pierwszego nakładu i nadal istniejącym zapotrzebowaniu na tą publikację. W tajnym głosowaniu dokonano uzupełniającego wyboru członka Komisji Rewizyjnej, którym została Barbara Rojewska w związku z sytuacją zdrowotną jednego z poprzednich członków tej Komisji.

Zebrani wysłuchali wniosek Zarządu przedstawiony przez prezesa TPZB o nadaniu honorowego członkostwa TPZB dla Jerzego Andrzeja Pawlaka i Jerzego Bezpałko za całokształt ich bardzo aktywnej działalności w TPZB, w tym za potrzebne błońskiej społeczności publikacje "Stulecie piłki nożnej w Błoniu 1917-2017" (J.A. Pawlak) i "Historia Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych Mera-Błonie 1953-2003" (J. Bezpałko). W głosowaniu zebrani jednogłośnie zaaprobowali propozycje, a nagrodzeni otrzymali gratulacje.

Przewodniczacy TPZB Tomasz Wiśniewski poinformował zebranych o obchodach 45. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, które odbędą się 14 września br. o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Błoniu z udziałem władz miasta i gminy, władz powiatu, przedstawicieli wielu instytucji miasta i gminy oraz członków Towarzystwa i ich rodzin. Przewidywana jest bogata część artystyczna i katering. W celach logistycznych proszono zebranych o potwierdzenie we właściwym czasie swojego uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu.


20 marca  odbyła się prezentacja książki Jerzego Oziemskiego "Urodziłem się w Błoniu". Prezentację prowadził prezes TBZB Tomasz Wiśniewski. Wspomnieniami o autorze publikacji podzielili się Janusz Adamski - były burmistrz Błonia, Zenon Reszka - aktualny burmistrz oraz Roman Nowoszewski - redaktor wydania. Publikacja stanowi bardzo ciekawą i potrzebną dla miejscowej społeczności pozycję wydawnicza z uwagi na opisaną bogatą historię czasów przedwojennych, okupacji Błonia i okolic z czasów II Wojny Światowej, czasów powojennych. Przedstawia historię zabudowań i dzieje ich mieszkańców. Będzie zapewne doskonałym materiałem dla nauczycieli szkół Błonia i okolic na lekcjach historii.