2018

15 marca w Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej. Zebranie otworzył prezes TPZB Tomasz Wiśniewski. Na przewodniczącą zebrania uczestnicy wybrali Agnieszkę Kurach. Stwierdzono kworum. Przyjęto porządek Zebrania, wybrano skład Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną. Prezes TPZB przedstawił sprawozdanie za okres działalności Zarządu od 31 maraca 2017 r. do 15 marca 2018 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej pani Regina Laskowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za w/w okres . W głosowaniu zebrani jednogłośnie przyjęli sprawozdanie prezesa Zarządu i przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym Zarząd uzyskał absolutorium za ubiegły okres działalności. W dyskusji zabrał m.in. głos Zenon Reszka jako członek TPZB oraz burmistrz miasta i gminy Błonie podkreślając bogate kalendarium zdarzeń w okresie sprawozdawczym, w tym wydanie książki Jerzego Andrzeja Pawlaka na stulecie klubu Błonianka, dużą ilość potrzebnych i ciekawych imprez okolicznościowych, krajoznawczych oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych. Prezes TPZB Tomasz Wiśniewski przedstawił plan działalności Towarzystwa na 2018 rok, w tym ważne dla członków i miejscowej społczności wydarzenie związane z uroczystrością 45. rocznicy istnienia TPZB. Wśród planów wydawniczych poinformował o przygotowywanym przez Jerzego Bezpałko II wydaniu książki o 50-letniej historii Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych "Mera-Błonie" w związku z wyczerpaniem pierwszego nakładu i nadal istniejącym zapotrzebowaniu na tą publikację. W tajnym głosowaniu dokonano uzupełniającego wyboru członka Komisji Rewizyjnej, którym została Barbara Rojewska w związku z sytuacją zdrowotną jednego z poprzednich członków tej Komisji.

Zebrani wysłuchali wniosek Zarządu przedstawiony przez prezesa TPZB o nadaniu honorowego członkostwa TPZB dla Jerzego Andrzeja Pawlaka i Jerzego Bezpałko za całokształt ich bardzo aktywnej działalności w TPZB, w tym za potrzebne błońskiej społeczności publikacje "Stulecie piłki nożnej w Błoniu 1917-2017" (J.A. Pawlak) i "Historia Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych Mera-Błonie 1953-2003" (J. Bezpałko). W głosowaniu zebrani jednogłośnie zaaprobowali propozycje, a nagrodzeni otrzymali gratulacje.

Przewodniczacy TPZB Tomasz Wiśniewski poinformował zebranych o obchodach 45. rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej, które odbędą się 14 września br. o godz. 18.00 w Centrum Kultury w Błoniu z udziałem władz miasta i gminy, władz powiatu, przedstawicieli wielu instytucji miasta i gminy oraz członków Towarzystwa i ich rodzin. Przewidywana jest bogata część artystyczna i katering. W celach logistycznych proszono zebranych o potwierdzenie we właściwym czasie swojego uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu.


20 marca  odbyła się prezentacja książki Jerzego Oziemskiego "Urodziłem się w Błoniu". Prezentację prowadził prezes TBZB Tomasz Wiśniewski. Wspomnieniami o autorze publikacji podzielili się Janusz Adamski - były burmistrz Błonia, Zenon Reszka - aktualny burmistrz oraz Roman Nowoszewski - redaktor wydania. Publikacja stanowi bardzo ciekawą i potrzebną dla miejscowej społeczności pozycję wydawnicza z uwagi na opisaną bogatą historię czasów przedwojennych, okupacji Błonia i okolic z czasów II Wojny Światowej, czasów powojennych. Przedstawia historię zabudowań i dzieje ich mieszkańców. Będzie zapewne doskonałym materiałem dla nauczycieli szkół Błonia i okolic na lekcjach historii.

 


4-6 maja – autokarowa wycieczka 40-osobowej grupy uczestników do Bratysławy i Wiednia zorganizowana przez Elżbietę Tryniszewską w ramach TPZB za pośrednictwem Biura Podróży ARKA TRAVEL z Łowicza. W Bratysławie zwiedzanie miasta: Parlament z panoramą Bratysławy, Zamek Królewski i Wzgórze Zamkowe; spacer na Stare Miasto: Katedra św. Marcina, ul. Michalska i ul. Venturska - najstarsze ulice miasta; pałace: Pałac Palfich, Palac de Paulina, Pałac komory austro-węgierskiej, Brama Michalska, Plac Główny, Ratusz, Kościół Franciszkański, Teatr Narodowy, Plac Hviezdoslava, deptak. Nocleg na peryferiach miasta w hotelu CHOPIN. Z hotelu wyjazd do Wiednia ze zwiedzaniem jego pięknych zabytków. Zabytki przy ulicy Ring: Park Miejski z pomnikiem "złotego Straussa", Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Historii Natury, Ratusz, Teatr Zamkowy, Parlament, Hofburg, Opera, gotycka Katedra św. Szczepana, następnie kolacja przy muzyce na żywo z degustacją wina w dzielnicy Grinzing w Wiedniu. Nocleg w Bratysławie. W następnym dniu zwiedzanie w Wiedniu Pałacu Schonbrunn, spacer po Ogrodach Pałacowych letniej rezydencji Habsburgów. Wzgórze Kahlenberg (miejsce bitwy i zwycięstwa naszego króla Jana Ssobieskiego nad Turkami) - kościół św. Józefa. Piękne widoki na Dunaj w Bratysławie i Wiedniu i dużo wspaniałych wrażeń z podróży. Wycieczkowicze otrzymali filmowy reportaż z podróży na płycie DVD w wykonaniu Jerzego Bezpałko.


30 czerwca odbył się spływ kajakowy w mazowieckiej dolinie rzeki Bzury. Organizatorem spływu z ramienia TPZB był Ireneusz Biernacki. Odcinek trasy liczył ok. 5 km. Początek trasy na przystani w Plecewicach. W spływie uczestniczyło 14 dwuosobowych załóg. Pokonanie trasy zajęło ok. 2,5 godziny. Pomimo emeryckiego wieku uczestników pokonanie trasy nie sprawiło nikomu trudności. Na drodze spływu piękna przyroda. Bzura płynie niespiesznie wśród łąk, nabrzeżnych drzew, wierzbowych zarośli. W połowie trasy widok na zabytkowy gotycko-renesansowy kościół w Brochowie, miejsce chrztu w 1810 roku Fryderyka Chopina. Spływ zakończył się w Witkowicach przy pomniku obelisku żołnierzy z 1939 roku, którzy polegli w bitwie nad Bzurą w Witkowicach, forsując Bzurę. Zakończeniem tej wspaniałej przygody był pobyt w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bramkach na zaproszenie Seweryna Chruścińskiego – dyrektora tego Ośrodka, który był również uczestnikiem spływu po Bzurze.

22-27 lipca - wycieczka na ..BIAŁE NOCEdo St. Petersburga i Rygi. W St. Petersburgu - objazdowa wycieczka po mieście, m.in: Newski Pro­spekt, Plac Teatralny, gmach Admiralicji, nabrzeże Newy, Pałac Zimowy, Plac Pałacowy z Kolum­ną Aleksandra I, pomnik Piotra 1 („Jeździec Miedziany”), Cerkiew „Spaś - na - Krwi" zbudo­wana jako pomnik ku czci pamięci cara Aleksandra II, zamordowanego w tym właśnie miejscu, gdzie później postawiono świątynię, krążownik „Aurora", który obecnie jest na stale zacumowany przy nabrzeżu Piotrogrodzkim; Twierdza Pietropawlowska - najstarszy zabytek Petersburga. W więzieniu twierdzy osadzeni byli m.in. Tadeusz Kościuszko oraz pisarz Julian Ursyn Niemcewicz. Zwiedzanie Pałacu Zimowego z jednym z największych muzeów świa­ta Ermitażem. Wyjazd na nocną wycieczkę „Zwodzone Mosty Petersburga” - ogromne wrażenie widok otwieranych mostów na rzece Newie. Przejazd do Peterhofu - letniej rezydencji cara Piotra I słynącej Z fontann, pałaców, ogrodów: Wielki Pałac, Wielka Kaskada - grupa fontann o bardzo wyszukanych kształtach, uważana za dzieło architektury i hydrotechniki. Dolny Park z licznymi fontannami, posągami oraz innymi obiektami architektury ogrodowej. Powrót do Petersburga, zwiedzanie: Plac i Sobór św. Izaaka - przepiękna cerkiew, której wnętrza ozdobione są kamie­niami półszlachetnymi, rzeźbami, obrazami i mozaikami. Rejs statkiem wycieczkowym po rzekach i kanałach „Wenecji Północy” z widokami na zabytki, mosty i parki miasta. Przejazd do Carskiego Sioła - podmiejska rezydencja carska - „Wersal” na miarę Imperium Rosyjskiego: Pałac Katarzyny, Wielka Komnata Tronowa, Jadalnia Malinowa i Rycerska, Bursztynowa Komnata - odtworzona z okazji 300-lecia Petersburga. Spa­cer po parku rezydencji.

Wyjazd na Łotwę - zwiedzanie Rygi - spacer po Starówce: gotycki Kościół św. Piotra, Ratusz, zespół średniowiecznych kamieniczek, tzw. „Trzej Bracia” będących symbolem miasta, Wielka i Mała Gildia, Dom Bractwa Czarnogłowych, Katedra. Wyjazd w drogę powrotną do Polski.